La Nicchia takes the United States to Pantelleri

Take a journey through La Nicchia’s estates and Pantelleria capers seen through American eyes! Enjoy it!

>> http://vimeo.com/73428954

SHARE